hits

Ungdommen din kan være gjeldsslave

kommentarerTror ikke mange vet hvor stor gjeld mange ungdommer egentlig har. Det er en kjensgjerning, at den er større enn mange foreldre tenker på og faktisk vet.  Og unge voksne er i en ekstra belastet gruppe, skal vi tro flere finansinstitusjoner:

 

I en artikkel fra Juni 2015 (NRK/NTB) står det svart på hvitt:

"Inkassogjelden blant unge nordmenn er nå på svimlende 1 milliard kroner. Unge som setter seg i dyp kredittkortgjeld, kan ende i en situasjon hvor de for eksempel aldri blir i stand til å kjøpe seg en egen bolig. De blir rett og slett liggende «bakpå» før voksenlivet har begynt", sier leder i DNB Personmarked, Trond Bentestuen, til NTB.

Norges røde kors har i tillegg vært på banen i denne saken (samme artikkel fra 2015) : "Vi ser i våre aktiviteter med barn og unge hver eneste dag hvor viktig det er med en grunnleggende forståelse for økonomi for at de skal mestre livene sine", sier generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid.

Dette er det lett å være enig i og flere ulike fagpersoner har etterlyst nettopp dette, spesielt de siste årene hvor gjelden bare øker og øker blant unge.

 

SISTE ÅRS UTVIKLING:

Videre viser Lindorffs analyser for 3. kvartal 2016, dystre tall for inkassosaker :

 

" UNGE VOKSNE ØKER MEST

Ved utgangen av juni viser Lindorffs undersøkelser av siste 12 måneder sterkest vekst i antall saker knyttet  til forbrukslån blant unge voksne og  de eldste. For unge voksne i aldersgruppen 26 - 35 år var antall saker knyttet til forbrukslån opp med 61 prosent, mens nordmenn mellom 36 - 45 hadde 65 prosent flere saker over de siste 12  månedene ved  utgangen av juni, sammenlignet med tilsvarende periode for ett år siden. Antall saker mot eldre over 66 år vokser også, men fra lave nivåer."
 

 

Jeg vil peke på flere årsaker som jeg tror er sannsynlig bakgrunn for dette:

 

ALTFOR LETT TILGANG

* Netthandel har eskalert og det er bare et tastetrykk så har ungdommer de forbruksvarene de ønsker seg via betalingskort eller faktura.

* Tilgangen til forbruksgjeld er blitt skremmende lett:  via internett kan de få store summer i forbrukslån med påfølgende skyhøye renter. Noen benytter nå også forbrukslån for å finansiere egenkapital i bankene.

* Kredittkortene "går varme" og er heller ikke vanskelige å skaffe, noen banker har dette som en del av produktpakken og du får Mastercard enten  du ber om det eller ei.

* Bankene har vært mer lempelige med boliglån blant unge, noe som kan bli en " felle " for ungdommer når renta stiger.

 

UNGDOMMER HAR IKKE NØDVENDIGE RUTINER :

Mange ungdommer har ikke den nødvendige rutinen og kontrollen  som skal til for å få betalt regningene sine. I tillegg er det lettere å ta opp nye lån for å " brannslukke " i denne aldersgruppen, hvor ting i større grad foregår på impuls. De låner penger fra familie og venner og slipper å ta ansvar når rentene begynner å løpe. Regninger kan bli avglemte, bevisst eller ubevisst  ikke betalte og karusellen er i gang !

 

LÆRDOM OG ÅPENHET :

Faget om personlig økonomi skulle vært inne i skolen for lenge siden, ikke bare tilfeldig, men som et ordinært skolefag som alle ungdommer siste året på grunnskolen måtte bestå som eget fag. I dag er det en lærdom som ikke blir tatt nok på alvor, men som flere og flere politikere har blitt oppmerksomme på. La oss håpe at de tar ansvar på området og får dette på plass. I en situasjon med høyere renter, vil det være for sent for de som allerede har tatt opp denne gjelden, siden denne forebyggingen for mange ikke ble gjort i skolen eller hjemme.

Og foreldre må snakke med barna om økonomi - jo tidligere jo bedre ! Ikke bare mens de bor hjemme men også etter at de er ute av hjemmet, spesielt studenter som er flyttet hjemmefra og har dårlig økonomi. Da er det for mange en sårbar økonomisk fase hvor man lett kan falle for fristelsen å starte et betalingsmønster som man ikke kommer seg så lett ut av.

Les også: " ta en Trump" du også

Les også: Sjokktall !!