hits

Sorry Oslo, Siv har helt rett

kommentarer 

Spørsmålet er om dette er den beste strategien ?

For noen steiler og er imot de strenge innføringene av krav som settes av Finansminister Siv Jensen. Kan dette være nødvendig da, og er det ikke en smule urettferdig ? En ny forskrift fra Januar i år stiller nemlig strengere krav til egenkapital ved lån til sekundærbolig i Oslo. Etter den nye forskriften øker kravet til hele 40%. I resten av landet forblir kravet på 15%. Regjeringen innfører også et krav om at kundenes samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.

Hun talte onsdag på en boligkonferanse i regi av Norges eiendomsmeglerforbund i Oslo, og forklarte her hva hun mente med dette: 

Boligkonferansen med Siv Jensen

 

Kortsiktige og langsiktige mål

Av de kortsiktige målene som regjeringen kan ha, er det å innføre de strenge egenkapitalkravene en metode for å hindre at foreldre ikke bare tar opp lån i tillegg til de lånene de har i dag og ikke bare i den hensikt å skaffe seg en fritidsbolig, men for å kjøpe bolig til ungdommen. Privatgjelda øker og de som er ressurssterke skaffer seg da boligen ved å toppe budrundene og prisen fyker da i været.

På kort sikt er det lett å se at dette ikke er bra for markedet og det blir vanskelig å holde prisene på et normalt nivå, da det gjenspeiler foreldrenes kjøpekraft og ikke ungdommens. Lett forklart kanskje, men sannheten er jo at dette i tillegg blir mer sosialt ekskluderende, for de som ikke har de samme mulighetene med foreldre som stiller opp. En ungdom fra østkanten kan være rik, men hvis han ikke er det, så skal han ideelt sett kunne konkurrere med ungdommen fra vestkanten, og det uten foreldre. Her skal ingen Jørgen Hattemaker forbigås, og det er sånn sett en god sosialpolitikk.

I tillegg er det ett stort poeng at ungdommer er godt i gang allerede, med å ta opp forbrukslån for å komme seg inn på et presset boligmarked, og en videre prisoppgang vil ikke gjøre det lettere for ungdom å komme seg inn på markedet med egne oppsparte midler. Dette har jeg utdypet i et tidligere innlegg.

 

Stimulere boligbyggingen -  deregulering av boligmarkedet

Tiltakene finansministeren snakker om er det som er gjort tidligere for å stimulere til en rimeligere boligbygging, som rimeligere byggematerialer/ingen dokumentavgift, og er det langsiktige stimulerende tiltaket for økt boligbygging. Og dette er noe de mener det kan sås bedre frukter av fremover og da kan faktisk folk i Oslo fryde seg over et mindre presset boligmarked. Og med nyere private boliger og boligbyggelag er dette en vinn - vinn situasjon i framtida.

Arbeid blir det også av dette til både firmaer og til enkeltpersoner. Det er lett å se gode ringvirkninger, ikke bare samfunnsmessig men også sosialt og privatøkonomisk.

 

Mindre press - mer rettferdig privatøkonomi

For når det gjelder boligmarkedet, så er det så enkelt at flere boliger gjennom nybygg gir et mindre press mens samme antall brukte boliger i åresvis fremover uten boligbyggingen, gir adskillig mer press og unormalt høye priser.

Alt i alt er dette bedre for at en bredere del av befolkningen skal få delta på boligmarkedet og ikke minst for å sikre en god privatøkonomi, og at ingen ender opp som gjeldsslaver for å kunne konkurrere på det boligmarkedet som er i dag.

 

Er du interessert i privatøkonomi - Følg meg gjerne på FB

Les også:  Ungdommen din kan være gjeldsslave