hits

mars 2015

Banksjefens anbefaling til de unge: Kjøp bolig for å bo, ikke som en investering

Mange unge kommer nok til å få det vanskeligere fremover i forhold til opptak av boliglån. Avdragsfriheten er i tillegg foreslått innskjerpet av Finanstilsynet. Det å skaffe seg en bolig som en investering er ikke som det en gang var, skal vi tro Sentralbanksjef  Øystein Olsen.

På den ene siden er det ikke forventet at renta umiddelbart stiger, sies det i uttalelsen fra rentemøtet 19. Mars, tvert imot kan vi forvente en styringsrente i intervallet 1/2 til 1 1/2% frem til neste rentemøte i Juni. Det skulle jo normalt tilsi at man kan slappe av i forhold til rentenivået og at sentralbanken ser positivt på utviklingen av boliglånsrenta. Men det er mer komplisert enn som så.

Sentralbanken la frem en rekke signaler i det norske markedet å forholde seg til før de tok avgjørelse vedrørende styringsrenta. Arbeidsledighet, oljepriser, lønnsvekst og internasjonal økonomi er blant disse, Det er faktorer som påvirker norsk økonomi og som  sentralbanken tar hensyn til når styringsrenta skal fastsettes.

Etter den søte kløe kommer den sure svie og tidene har vært gode for renta i svært lang tid. Dette tilsier erfaringsmessig at trenden kan snu fortere enn vi aner.

Sentralbanksjefen ga også sitt råd til unge boligkjøpere på denne pressekonferansen:

" Ikke kjøp bolig som et investeringsobjekt, men for å bo over lengre tid! "

Dette er et sterkt signal, for mens bolig lenge nettopp har vært et investeringsobjekt for de fleste og mange unge studenter har spekulert i kjøp av bolig som en langsiktig investering, kan dette tolkes å være en svært lite lur strategi i fortsettelsen. Det kan derimot se ut for at det blir en blåmandag for boligprisveksten og fall i boligprisene, om ikke nå eller neste år, så i overskuelig framtid. Og dette av den enkle grunn: fordi markedet har vært godt over lang tid. Og fordi endringene vi har hatt i norsk økonomi inne olje- og kronekurs kan tyde på en annen kurs også på renta de nærmeste årene.

 


 

 

Pressemelding angående styringsrenta og signaler til ungdommen:

http://bcove.me/qmq14xcu

 

 

#privatøkonomi #boliglån #rente #avdrag #økonomidama

Positiv tvang

 

Noen ganger kan tvangstiltak i økonomien være av det bedre. Vi raser over eiendomsskatten, tv-lisens og veiavgift og mange av oss er enige om at det er bortkastede penger. Mange tenker vi ikke får nok igjen for denne betalingen som også er en stor utgift pr år og kanskje derfor denne følelsen av meningsløs pengebruk.

Gjelden din derimot, vil du måtte leve med og forholde deg til i mange år fremover, ofte helt til du går av med pensjon. Den er den største gjelden vi har og blir ikke noe mindre om du unnlater å betale ned på den over en lengre periode, dvs såkalt avdragsfrihet.

Grunnen til at noen skaffer seg avdragsfrihet kan være god nok, enten det er oppussing eller andre investeringer som griper inn i privatøkonomien. Du har ikke pengene der og da, og veien til avdragsfrihet en periode kan virke svært forlokkende.Men har du et stort boliglån og skal beholde boligen i mange år til? Betal avdrag!

Pensjonisttilværelsen er et veldig viktig argument i denne sammenheng og ved å betale jevnt og trutt vil du sikre en bedre hverdag som pensjonist med nedbetalt boliglån. Undersøkelser som er gjort siste år viser at flere og flere av dagens pensjonister har altfor mye gjeld. Dette i en fase hvor økonomien burde være på topp og man etter mange års arbeid endelig skal kunne  nyte godt av en romslig økonomi.

Avdragsfrihet bør ikke brukes aktivt, men kun som et unntak fra regelen. Gjelda blir nemlig ikke mindre eller mer behagelig på den måten og det kan bli katastrofalt for de som nå har tatt opp for mye gjeld som de ikke kan betjene om renta går opp noen prosent i årene som kommer.

Finanstilsynet kommer snart med konkrete tiltak for å bremse den enorme gjelden som nordmenn nå har skaffet seg. Det nevnes konkret et forbud mot avdragsfrihet på boliglån. Et tiltak som absolutt kan være av det bedre (se link under innlegget nederst på siden)

Så betal ned gjelda mens renta er lav, og nå har du i så måte en unik mulighet siden renta er tilnærmet "gratis"nå, med skattefradrag på de årlige renteutgiftene. Dette spesielt om du skal beholde boligen noen år til og har veldig stor gjeld i forhold til inntekt.  


 

                     
                      Nedbetalt boliglån - romsligere økonomi

 

 

Link: Tiltak Finanstilsynet kan sette i verk: 

http://www.nettavisen.no/na24/na-tar-han-alle-pa-senga/8555078.html

 

 

 

 

#privatøkonomi #økonomidama #boliglån #renter #pensjon