hits

november 2014

Slik sikrer vi netthandelen ! 

Julehandelen "tar snart av" for alvor, og kanskje er det noen ekstra julegaver som handles på internett ??

Mye tyder på nettopp det !

Undersøkelsene fra SSB og e-handelsbarometeret fra fjoråret, viste nemlig at detaljvarehandel over nett økte med hele 20% fra november til desember måned, og det er vel ingen grunn til å tro at det vil handles mindre i år... Stadig flere av ungdommene våre handler over nett, men også vi voksne handler mer nå i denne perioden. Og menn var i flertall ifølge undersøkelsen.

Hele 58% av oss kjøpte en eller flere julegaver over internett i fjor.

 

Da er det viktige og unngåelige spørsmålet:

 

Hvordan kan vi sikre oss at handelen og pengene våre ikke går tapt?

 

Dette er kanskje spesielt viktig når så stor andel av ungdommer bestiller varer for eget bruk på nettet og det er en rekke lover og regler som kan tas i bruk for å sikre denne handelen. Her er en rekke linker du generelt kan benytte både før og etter du har foretatt viktige "tastetrykk" :

 

 

Forbrukerkjøp
Angrerett
Ehandel
Kredittkjøp
Avtaleloven
Vergemålsloven
Markedsføringsloven
Personopplysningsloven
Panteloven
Finansavtaleloven
Luganoloven

 

 

Videre... 

Salgsbetingelser skal være tilgjengelige
Når du handler på nett er den anbefalte modell for avtaleinngåelse at det finnes noen salgsbetingelser som sammen med en ordrebekreftelse ivaretar bestemmelser i ovenfor nevnte lovverk.Det finnes standardbetingelser nettbutikkene kan benytte, som er utarbeidet på dette grunnlag. Lovgivningen forutsetter at salgsbetingelsene skal presenteres samlet for deg som forbruker.

Du skal på en tydelig måte gjøres oppmerksom på vilkårene og skal akseptere disse før en handel inngås.

I forarbeidende til e-handelsloven er det uttalt at salgsbetingelsene aldri skal være mer enn et klikk unna, gjennom hele kjøpsprosessen. Du skal også ha tilgang til salgsbetingelsene via ordrebekreftelsen, for eksempel gjennom en lenke eller som et vedlegg til ordrebekreftelsen.

Her er eksempler på noen vesentlige bestemmelser fra noen av lovene:

 

1. Angrerettloven
Angrerettloven innebærer at du som forbruker kan gå fra avtalen du har med selger, dersom du melder fra om dette til selgeren senest 14 dager etter at du mottok varen. Sammen med varen skal du også ha mottatt et angrerettskjema. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema, eller selger har unnlatt å gi deg de opplysninger om varen/tjenesten som han/hun etter loven plikter å gi, utvides angrefristen til tre måneder. Dersom selger ikke har gitt opplysninger om angreretten, er angrefristen ett år.

2. Forbrukerkjøpsloven
Dersom varen har feil eller mangler har du klagerett etter kjøpsloven. Betingelsene for klageretten er at du fremsetter klagen innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen. Etter forbrukerkjøpsloven kan du for eksempel kreve prisavslag, utbedring, erstatning eller heving av kjøpet dersom mangelen er vesentlig. Den absolutte klagefristen (reklamasjonsfristen) er to år. For varer som er ment å vare vesentlig lenger enn to år er reklamasjonsfristen satt til fem år.

3. Garanti
En garanti skal gi deg rettigheter utover det reklamasjonsretten etter forbrukerkjøpsloven gir deg. Dersom garantien ikke gir deg en større rett enn det reklamasjonsretten etter forbrukerkjøpsloven gir deg, kan garantien være ulovlig i henhold til markedsføringslovens bestemmelser. Garantiutsagnet som selgeren gir i markedsføringen, er bindende for selgeren.

Handel over landegrensene
Vær klar over at norske forbrukerlover bare gjelder i Norge.

Hvis du velger å handle varer fra andre land og får problemer, kan du imidlertid sende klage via Forbrukerrådets Europiske klageordning, Forbruker Europa.

Klageordningen gir deg hjelp til å klage om du opplever brudd på forbrukerrettighetene din i et EU-land eller Island.

Se også: Veileder til Forbrukerrådets Europeiske klageordning

 Hva bør jeg som forbruker selv passe på?
Forviss deg om hva som inngår i avtalen før du bekrefter ordren. Dobbeltsjekk innhold, både varetype og antallet du har lagt i handlekurven. Merk deg også leveringstidspunkt og leveringsmåte for din bestilling.

Hva gjør jeg dersom jeg er misfornøyd?
Dersom butikken du har handlet med leverer en vare med feil eller mangler, eller hvis det er andre ting du er misfornøyd med, må du snarest ta kontakt med butikken.

Gjelder loven eller salgsbetingelsene?
Dersom dere ikke kommer til enighet, vil salgsbetingelsene til nettbutikken (gitt at disse er i tråd med lovene som er angitt) sammen med ordrebekreftelsen og din bestilling ovenfor kunne regulere forholdet.

Avviker salgsbetingelsene fra loven er det lovverket som gjelder.

Hos Forbrukerombudet kan du finne samlet informasjon om hvilke regler som gjelder for kjøper og selger under netthandelsprosessen. Her kan du finne ut mer om hvilke rettigheter du har og hvilke krav som gjelder for næringsdrivende.

Forbrukerportalen har mye nyttig informasjon til deg som netthandelskunde. (kilde: Nettvett.no)

 

 

Denne siden som allerede er nevnt, kan være verdt å merke seg ved:  internettkjøp i utlandet :       

http://forbrukereuropa.no/no/

 

(Utdrag fra deres sider: Kan Forbruker Europa hjelpe meg?)

JA !! ifølge nettsidene kan de tilby god og ikke minst, gratis hjelp:

 "Forbruker Europa tilbyr gratis hjelp og veiledning til norske forbrukere ved kjøp av varer og tjenester fra EU-land og Island. Vi tilbyr også gratis hjelp og veiledning til forbrukere fra EU og Island i forhold til varer og tjenester som er bestilt fra Norge eller kjøpt under besøk i Norge, men forbrukere fra EU og Island må først kontakte sitt lokale Forbruker Europa kontor.

Forbruker Europa behandler ikke klager på bank- eller forsikringstjenester. Dersom det gjelder en klage på bank- eller forsikringstjenester, kan du finne informasjon om hvor du kan henvende deg hos Finansklagenemda.

Forbruker Europa behandler ikke klager på kjøp av bolig, men vi kan behandle klager på tjenester knyttet til salget, som for eksempel tjenester levert av eiendomsmegler eller advokat"

 

netthandel_stort

Mange uføre vil rett og slett gå konkurs.....

 

De uføre jeg kjenner, er svært flinke med å holde orden på økonomien sin, og det gjelder også de som har barn. Kanskje er det nettopp fordi de er vant til å klare seg med lite...... 

Mange har heller ikke mot til å kjøpe seg bolig med en så lav inntekt, eller for å være helt nøyaktig: de har ikke råd til det!  Derfor leier de et hus eller en leilighet istedet, noe som vi alle vet koster mer enn det smaker. Leieprisene er nå på nivå med et huslån dersom du skal ha en stor nok bolig for en barnefamilie. Enkelte steder er leieprisene faktisk enda høyere enn et huslån ville vært....

Økonomiske råd og ett relevant budsjett til uføre, vil derfor by på store utfordringer, siden økonomien til uføre med barn kan forverre seg dramatisk om en stund og i verste fall gi flere "kredittslaver.." Da blir det en stor floskel å skulle mane til nøysomhet og balansert budsjett.

Det som skal kuttes ifølge forslag, er et barnetillegg som er behovsprøvd og kommer uføre med barn til gode. Det utgjør i dag en betydelig del av det de får utbetalt hver måned og det heter:

 

Forsørgingstillegg"Personer med forsørgeransvar kan dessuten ha rett til .forsørgingstillegg.

Du kan få barnetillegg hvis du har barn under 18 år som ikke forsørger seg selv. Størrelsen på barnetillegget er 40 prosent av grunnbeløpet for hvert barn.(kilde NAV)

 

 

Grunnbeløpet  pr mai 2014 var: kr 88 340,-   40 % av dette er altså et betydelig beløp, og spesielt med flere barn i huset! Dette foreslås erstattet av "et standardisert" tillegg og kan bety en betydelig reduksjon for større barnefamilier med allerede svak økonomi, og ikke minst for enslig forsørgere.

 

For hva koster det å ha barn/ungdom i huset?

Vi vet jo at det går mye mer til matutgifter for ungdommer som vokser og spiser deretter.., samt røyk og snus for enkelte. I tillegg er det klær og aktiviteter som innebærer ekstra utgifter, som eksempelvis idrett. Det å ikke ha penger til å la barna holde på med sunne fritidsaktiviteter, vil minne svært lite om velferd for de som rammes. Velferd er jo å skjøtte privatøkonomien til de svakeste gruppene også. De uføre har sjelden mer enn 200.000 brutto pr år i uførepensjon. For disse vil det bli en "umulig" oppgave å få privatøkonomien til å strekke til. Dette siden hvert barn utgjør en så stor del av husholdningsbudsjettet. Og med manglende restarbeidsevne blir dette en vanskelig økonomisk oppgave for de som er enslige eller ikke har en ektefelle med høy inntekt....

 

 

 

                                       

           
            

Tapt Forsørgertillegg = økonomisk velferd??...........

 

 

Følg meg gjerne via "Økonomidama " på Twitter eller Facebook

 

                                   

 

 

#økonomidama #økonomi #Forsørgertillegg

 


 

Denne "stjeler" lunsjen min.....

 

Å ha mannlige kolleger som er inne på EL-biler er ingen spøk..., ja det virker som om det er det mest saliggjørende i denne verden, før, nå, fremover og for alltid....amen! :)

 

Så nå har jeg hørt om: gratis parkering, pris, lav driftskostnad, farger, hvem som burde kjøpe av de "håpefulle eksperter", samt El uttak muligheter og ikke minst: for en fantastisk oppfinnelse!...

..og det morsomme er at alle disse opplysningene blir etterfulgt av et salig glis.....ja har virkelig skjønt at dette er noe helt spesielt for menn med sans for biler...

 

Så nå har de endelig klart å vekke min interesse for å utvide mine kunnskaper!,, og jeg har da googlet den mest kjente med:  "Tesla fordeler" 

Jeg fant jo da i tillegg noe svært interessant om disse berømte EL bilene, -også ut ifra et privatøkonomisk perspektiv.

Bil er jo tross alt en stor utgiftspost hver eneste måned for veldig mange, og penger spart er penger tjent .....

 

 

Landsomfattende fordeler - Norge • Om bedriften

  50% firmabilbeskatning

       

   
 • Om bedriften

  Fritak fra engangsavgift og moms

          

   
 • Finansiellt

  Årsavgift kun 425 kr

       

   
 • Traffic

  Tilgang til kollektivfeltet

   

   
 • Traffic

  Gratis passering i alle landets bomstasjoner og fritak for rushtidsavgift

   

      
   
 • Om bedriften

  Høyere kjøregodtgjørelse for elektriske kjøretøy: 4,20 kr per km

   

         
   
 • Finasielt

  Taxisjåfør

  (i) En taxisjåfør er kvalifisert til et unntak av inntektsskatt på 1,5 kr per km for reisen mellom hjem og arbeidsplass, og tilbake.

  (ii) Firmaet hvor taxien er registrert er kvalifisert til et unntak av firmaskatt på 4,20 kr per km kjørt i arbeidstiden.

   

 

 

Meeen... alt har ikke bare fordeler, ei heller her.... Prisen er avskrekkende for oss "vanlige folk" og da skjønner dere sikkert at jeg lukket ørene...

I tillegg er det visstnok et "laddeproblem" i kulden.......

 

Så fin bil, men fader så dyr!..Jeg holder meg foreløpig til min nedbetalte bensinbil jeg... :)

 

 
Fin..men.....;)

 

 

 

Følg meg gjerne via:  Twitter og Facebook:  "Økonomidama"

 

 

 

 

#økonomi #økonomidama #biløkonomi

 

Vi forbrukere har rangen !...snart jul....

Nå begynner det å komme over oss...alle tilbudene og påminnelsen om at det ikke er lenge til vi absolutt "må" åpne lommeboka og bruke en del penger. Vi er nesten programforpliktet og ungene, ikke minst, forventer gaver hvert eneste år.

Med denne forventningen kommer også presset, ett press om å  ha de riktige tingene, de riktige gavene og til de riktige beløpene. Spesielt barn har forventninger om hva som kan være akseptable priser sett i forhold til kompiser og venninner. Og vi vil jo gjerne være snille,,,.bare vi har råd selvfølgelig.

Kanskje må de som nå trues av fjernet barnetillegg skrenke inn på julegavene i år?,,,det er i så fall et signal om at en av de økonomisk svakeste gruppene blant oss, ikke lenger har råd til å glede sine egne en gang i året....dette bør følges opp.

Men for andre som enten slipper å tenke på dette økonomiske spørsmålet og kan gi de gavene de vil, eller bare trenger å holde litt igjen, så er spørsmålet: Hvor mye skal vi la oss påvirke og gi ??

Handelsstanden tjener hvert år mye på oss private forbrukere lenge før jul, siden vi åpner lommeboka ekstra og mange av oss lar oss rive med. Handel på internett er en tilgjengelig fristelse.... Etter jul står en del av oss igjen med regninga og renta....Noen har kontroll og klarer å betale tilbake før rentene begynner å løpe (kreditt) mens mange klarer ikke dette. Da kan gjelden bygge seg opp og vi blir hengende etter. En uskydlig gave kan fort bli en veldig dyr gave ett halvt år etterpå..

 Men for å holde oversikt og kontroll kan det være greit å tenke på følgende i denne perioden:

 

1. Sett opp handleliste med "kostnadsramme" på julegavene du skal gi, små som store gaver. Dette etter hvor mye du har å avse etter de vanlige utgifter pluss julemat er handlet inn.

2. ...Følg den!

3. Ikke bruk mer enn du vet du har! og unngå å havne på etterskudd etter jul, det kan bli vanskelig å "hente inn"

4. Glede andre er veldig viktig! Men hvorfor ikke gi deg selv også en liten førjulsgave akkurat i denne perioden?  Du har jo stått på hele året og førjulstiden er en spesielt krevende tid arbeidsmessig og privat. Så hva med en "egen påskjønnelse" ? Litt SPA eller liten førjulsgave til deg selv ?...den gaven du faktisk kan bestemme 110% selv og som kan være tilpasset din egen økonomi, smått eller stort. Det å ta vare på seg selv oppi stresset, kan ses på som investering i egen helse, som igjen påvirker privatøkonomien.....På mange måter er det butikkene som prøver å ta over makten over oss forbrukerne med føringer og press, og dette for å få oss til å kjøpe ekstra mye til jul. Ikke la deg "rive med" er mitt privatøkonomiske tips nå i tiden fremover, ta heller kontrollen selv!  Og husk at det er du og jeg som forbrukere som har "rangen" og bestemmer, uansett hvor mye handelsstanden frir.....:-) 

 

Følg meg gjerne via:  Twitter og Facebook:  "Økonomidama"

 

 

 

 

#privatøkonomi #handel #helse #økonomidama #jul #kreditt